Gelişen Teknoloji ve hızlı büyüyen endüstrileşmeyle beraber birçok çevresel problemin baş göstermesi sonucu ERA Çevre Teknolojileri A.Ş. bu problemlere doğru ve uygun teknolojiyle çözüm sunmak hedefiyle 1999 yılında faaliyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren, yaptığı araştırmalar, geliştirdiği projeler ve kurduğu tesisler ile çevre, insan sağlığını göz önünde bulundurarak hareket etmiş ve bu alanda lider olmayı hedeflemiştir.

Bu kapsamda; 2003 yılında ‘Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu ve Alternatif Sistemler’ konusunda AR-GE çalışmalarına başlanmış, bu alanda çalışan birçok uluslararası firmayla görüşmüş, farklı teknolojileri karşılaştırılmıştır. Yapılan AR-GE çalışmaları, belediyelere yönelik yapılan çalışmalar, ilgili bakanlıkla yapılan görüşmeler ve edinilen bilgi-birikimin sonucunda alternatif sistemlerin uygulama metodları ve prosesleri yerinde görülmüş ve incelemeler yapılmıştır. Sonuç olarak tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda dünyanın 24 ayrı ülkesinde ve Amerika kıtasındaki endüstriyel anlamda dünyanın en büyük otoklav sterilizasyon sistemi üreten firmasıyla çalışarak otoklavla sterilizasyon teknolojisini Türkiye’ye getirmiştir.

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Bu kapsamda Sakarya İlinde oluşan atıkları geri kazanmak, karbon emisyonunu azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin sağlanması ve organik gübre üretilmesi amacıyla, Entegre Katı Atık Yönetim tesisinin ihalesini ERA Çevre Teknolojileri A.Ş. kazanmış ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile 28.09.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Söz Konusu sözleşme ile birlikte; 29 yıl boyunca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Merkez ilçeleri ve il sınırları içindeki diğer ilçe belediyelerinin evsel nitelikli atıklarından; Atıkların ayrılarak geri dönüşüm malzemelerinin ayrılması, Biyobozunur atıklardan elektrik enerjisi üretimi ve organa mineral gübre üretimi yapımı, değerlendirilemeyen atıkların düzenli depolanması işleri yapılacaktır.

Bu iş için %100 ERA Çevre Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesi ile Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi Anonim Şirketi (SEKAY) kurulmuş ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden tesis sahasının yeri teslim alınmıştır.

Toplam 25 milyon € yatırım yapılması planlanan, Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi ilgili işlerin projelendirilmesi, yapımı, devreye alınması ve işletilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Proje kapsamında, Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi kurularak;

Evsel nitelikli belediye atıklarından ekonomik değeri olan, geri kazanılabilir atıkların ayıklanması,

ERA Çevre Teknolojileri A.Ş.'nin sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile üretken, verimli, yönlendirici çalışmalar yaparak Türkiye’de ve uluslararası platformda çevre sorunlarına çözüm getiren yeni ve saygın projelerde yer almak ilkesi ile hareket etmektedir.